TIN HỌC PASCAL - CÂU LẠC BỘ TIN HỌC
TIN HỌC CĂN BẢN
12 Tháng Mười Hai, 2017
ĐỒ HỌA TRẺ EM
15 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC PASCAL

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tên lớp: TIN HỌC PASCAL

Đối tượng học viên:

 • Các bé từ lớp 6 đến lớp 12.
 • Các bé đã học qua lớp Tin học căn bản
 • Các bé đang theo học chương trình Pascal trong nhà trường.

Thời lượng học: 02 tháng

1.MỤC TIÊU

 • Pascal là ngôn ngữ lập trình cơ bản, làm nền tảng cho tất cả các ngôn ngữ lập trình khác. Ngôn ngữ lập trình Pascal cũng là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Học Pascal sẽ giúp cho bạn có hướng tư duy lập trình tốt, bước đầu hình thành cách xây dựng, giải quyết bài toán lập trình. Pascal chính là tiền đề cho định hướng phát triển lập trình của bạn
 • Bám sát nội dung học Pascal trong lớp.

2.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Tổng quan về PASCAL: Các khái niệm cơ bản nhất: (Từ khoá, cách khai báo biến, hằng và cấu trúc chương trình PASCAL) _ Giúp bạn hình dung ra thế nào là lập trình.
 • ·         Các cấu trúc chương trình cơ bản: Các trúc điều kiện (IF … THEN; CASE … OF); Cấu trúc lặp (FOR … TO … DO; FOR … DOWNTO … DO; WHILE … DO; REPEAT … UNTIL …)
 • ·         Chương trình con (Hàm _ FUNCTION; Thủ tục _ PROCEDURE)
 • ·         Phân biệt sự khác nhau, cách khai báo và cách truyền tham số cho chương trình con
 • ·         Làm việc với xâu ký tự (STRING)
 • ·         Các thao tác với mảng (ARRAY)
 • ·         Dữ liệu kiểu cấu trúc (RECORD _ Bản ghi) và một số giải thuật với bản ghi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *