TIN HỌC TIỂU HỌC - CÂU LẠC BỘ TIN HỌC
ĐỒ HỌA TRẺ EM
15 Tháng Mười Hai, 2017
LẮP RÁP ROBOTIC CƠ BẢN
21 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC TIỂU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tên lớp: TIN HỌC TIỂU HỌC KHỐI LỚP 1,2,3,4,5

Đối tượng học viên:

 • Các bé từ lớp 1 đến lớp 5.

Thời lượng học: 02 tháng

1.MỤC TIÊU

 • Bám sát nội dung học trong sách giáo khoa tại nhà trường.

2.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương 1
 • Phần I: Làm quen với máy tính
 • Bài 1: Người bạn mới của em
 • Bài 2: Thông tin xung quanh ta
 • Bài 3: Bàn  phím máy tính
 • Bài 4: Chuột máy tính
 • Bài 5: Máy tính trong đời sống
 • Phần II: Chơi cùng máy tính
 • Bài 1: Trò chơi Blocks
 • Bài 2: Trò chơi Dots
 • Bài 3: Trò chơi Sticks
 • Phần III: Em tập gõ bàn phím
 • Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
 • Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
 • Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
 • Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
 • Bài 5: Ôn tập gõ phím
 • Phần IV: Em tập vẽ
 • Bài 1: Tập tô màu
 • Bài 2: Tô màu bằng màu nền
 • Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
 • Bài 4: Tẩy xoá hình
 • Bài 5: Di chuyển hình
 • Bài 6: Vẽ đường cong
 • Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
 • Phần V: Em tập soạn thảo
 • Bài 1: Bước đầu soạn thảo
 • Bài 2: Chữ hoa
 • Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
 • Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
 • Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
 • Bài 6: Luyện gõ
 • Bài 7: Ôn tập
 • Phần VI: Học cùng máy tính
 • Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
 • Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp
 • Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks
 • Chương 2
 • Phần I: Khám phá máy tính
 • Bài 1: Những gì em đã biết
 • Bài 2: Khám phá máy tính
 • Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
 • Phần II: Em tập vẽ
 • Bài 1: Những gì em đã biết
 • Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
 • Bài 3: Sao chép hình
 • Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
 • Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
 • Bài 6: Thực hành tổng hợp
 • Phần III: Em tập gõ 10 ngón
 • Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
 • Bài 2: Gõ từ đơn giản
 • Bài 3: Sử dụng phím Shift
 • Bài 4: Ôn tập gõ
 • Phần IV: Học và chơi cùng máy tính
 • Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4
 • Bài 2: Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
 • Bài 3: Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf
 • Phần V: Em tập soạn thảo
 • Bài 1: Những gì em đã biết
 • Bài 2: Căn lề
 • Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
 • Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
 • Bài 5: Sao chép văn bản
 • Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
 • Bài 7: Thực hành tổng hợp
 • Phần VI: Thế giới Logo của em
 • Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
 • Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
 • Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
 • Phần VII: Em học nhạc
 • Bài 1. Làm quen với phần mềm Encore
 • Bài 2. Em học nhạc với Encore
 • Chương 3
 • Phần I: Khám phá máy tính
 • Phần II: Em tập vẽ
 • Phần III: Học và chơi cùng máy tính
 • Phần IV: Em học gõ 10 ngón
 • Phần V: Em tập soạn thảo
 • Phần VI: Thế giới Logo của em
 • Phần VII: Em học nhạc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *