Lưu trữ CÁC LỚP NĂNG KHIẾU - CÂU LẠC BỘ TIN HỌC
17 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC TIỂU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: TIN HỌC TIỂU HỌC KHỐI LỚP 1,2,3,4,5 Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 1 đến lớp 5. Thời lượng […]
15 Tháng Mười Hai, 2017

ĐỒ HỌA TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: ĐỒ HỌA TRẺ  EM Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 1 đến lớp 12. Các bé đã học qua […]
15 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC PASCAL

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: TIN HỌC PASCAL Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 6 đến lớp 12. Các bé đã học qua lớp […]
12 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC CĂN BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: TIN HỌC CĂN BẢN Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 1 đến lớp 5. Các bé chưa từng sử dụng […]
12 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC MICROSOFT WORD

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: TIN HỌC MICROSOFT WORD Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 1 đến lớp 5. Các bé chưa từng sử dụng […]
12 Tháng Mười Hai, 2017

TIN HỌC MICROSOFT EXCEL

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Tên lớp: TIN HỌC MICROSOFT EXCEL Đối tượng học viên: Các bé từ lớp 1 đến lớp 5. Các bé chưa từng sử dụng […]