Lưu trữ Tag: dạy stem tại cần thơ

Hiện tại nhu cầu dạy và học ứng dụng mô hình dạy STEM tại Cần Thơ đang được ứng dụng khá nhiều và rộng rãi tại nhiều nơi và mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Tại Câu lạc bộ Tin học Nhà văn hóa thiêu nhi ninh kiều cũng đang thực hiện dạy STEM […]