Lưu trữ Tag: lập trình scratch tại cần thơ

Ngôn ngữ lập trình Scratch là ngôn ngữ lập trình được thiết kế trực quang ngôn ngữ sống động và giúp cho trẻ em nâng cao khả năng tư duy sáng tạo. Và việc học lập trình Scratch sơm cho trẻ em sẽ rất tốt cho việc giáo dục tư duy và đáp ứng mô […]