Chuyên mục: Chưa được phân loại

Việc học lập trình cho trẻ em tại Cần Thơ cũng như là việc học lập trình sớm ở trẻ đang trở thành một xu hướng phổ biến trong giáo dục hiện đại. Việc giới thiệu lập trình cho trẻ em từ sớm cũng đang được quan tâm đặc biệt, bởi vì nó cung cấp […]