Lưu trữ Tag: giáo dục stem

Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) là một phần quan trọng của học trình của một học sinh, vì nó cung cấp cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhân viên công nghệ trong tương lai hoặc bất cứ ai cần kỹ […]