Lưu trữ Tag: stem vbot

Hiện tại nhu cầu dạy và học ứng dụng mô hình dạy STEM tại Cần Thơ đang được ứng dụng khá nhiều và rộng rãi tại nhiều nơi và mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Tại Câu lạc bộ Tin học Nhà văn hóa thiêu nhi ninh kiều cũng đang thực hiện dạy STEM […]

Ngôn ngữ lập trình Scratch là ngôn ngữ lập trình được thiết kế trực quang ngôn ngữ sống động và giúp cho trẻ em nâng cao khả năng tư duy sáng tạo. Và việc học lập trình Scratch sơm cho trẻ em sẽ rất tốt cho việc giáo dục tư duy và đáp ứng mô […]